Geschiedenis

“Toen ik besliste een beroep te doen op de oudgidsen/scouts , was dit een vraag voor concreet hulpbetoon: de gidsen en scouts hadden behoorlijk kampeermateriaal nodig”…tot zover het verhaal van een oud-groepsleider. Dit is meteen het ontstaan van de oudgidsen en scoutswerking in Brasschaat. Samen met gidsen en scouts gaan zij aan het werk en…weldra hebben de groepen nieuw kampeermateriaal. De pioniers noemen zich “werkpaardenpatrouille”. We schrijven 1960.

Ook op ander gebied zijn de werkpaarden actief. Zij zoeken terug contact met de vrienden en vriendinnen van destijds. Het materiaalbestand van de werkpaardenpatrouille heeft ondertussen dergelijke omvang aangenomen dat het tijd wordt om over te gaan tot een meer georganiseerd beheer. Dit resulteert in 1965 in de oprichting van vzw Stille Meeuw. Waarom Stille Meeuw? Als blijk van erkentelijkheid gebruikt men de totem van wijlen Piet Lombaerts, hij was namelijk de stichter van scouting in onze gemeente.

De naamsverandering vermindert geenszins het dynamisme. Integendeel, een nijpend probleem wordt aangepakt, nl. de huisvesting. Er wordt beslist aan de rand van het Peerdsbos een nieuw lokaal te bouwen voor de gidsen en de scouts. Met de (financiële) steun van de gemeente, de parochie, de ouders van actieve leden, sympathisanten en……last but not least de gidsen en scouts zelf, wordt de bouw van het huidige lokaal aangevat. Op 20 april 1969 worden de lokalen plechtig ingehuldigd.

Inmiddels ontstaan nauwere contacten met andere oudgidsen/scouts, ouders en sympathisanten. Verschillende activiteiten zien het licht: kunsttentoonstellingen, theaterbezoek, natuurwandelingen, bal, barbecue, sportnamiddagen en dergelijke meer.

SM heeft altijd het huidige leidingslokaal naast de keuken als lokaal voor haar activiteiten gehad. Omdat dit lokaal te klein werd, is men tot de bouw van het huidige SM-lokaal overgegaan. In 1991 werd het nieuwe Stille Meeuwlokaal ingehuldigd. In 1997 werden achteraan het gebouw de laatste lokalen bijgebouwd waar nu o.a. de Jins, Vergi’s en Givers zitten.